วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

 นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น