วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนสัญจร(กบอ.)

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนสัญจร(กบอ.) ณ ห้องประชุมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 ขอบพระคุณท่าน  ผบ.นพค.35และเสธฯอ้นที่อำนวยความสะดวกและบริการอาหารมื้อเที่ยงให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น