วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับพันเอกดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 มอบผ้าห่ม

  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับพันเอกดำรงค์ คงเดช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 มอบผ้าห่มให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว และน้องๆเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น