วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายอำเภอตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน ช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ๗ วันอันตราย ณ จุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น