วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มอบผ้าห่ม

 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับนายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มอบผ้าห่มให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลป่าซาง ได้แก่ที่ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลป่าซาง และที่วัดโพธฺ์ทอง บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น