วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อุปถัมภก ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม ให้พลตำรวจตรี. อรรถกฤษณ์. ธารีฉัตรเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์. นำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยของอำเภอเวียงเชียงรุ้งจำนวนทั้งสิ้น 750 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวต้อนรับ ชาวอำเภอเวียงเชียงรุ้งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น