วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง. มอบหมายให้นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอพร้อมด้วยชุดปฎิบัติการตำบล ทหารชุดชป.มวลชน ตำรวจ. สสอ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนในขั้นตอนที่ 3 ประกาศวาระหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติด(ประชาคมครั้งที่ 1) มีการคัดเลือกกรรมการชุมชนเข้มแข็ง/. ขั้นตอนที่4 ประชาสัมพันธ์. ในพื้นที่ บ้านใหม่มหาวัน หมู่ 12 ต. ดงมหาวัน/บ้านห้วยขี้เหล็กใต้ ม2 ต.ป่าซาง อ. เวียงเชียงรุ้ง. จ.เชียงราย ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น