วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การฝึกชุดจัดตั้งรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 26-28 พค59 เวลา08.30 น อำเภอเวียงเชียงรุ้งอบรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกิจกรรมการฝึกชุดจัดตั้งรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจำนวน 100 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น