วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผู้นำเวียงเชียงรุ้งร่วมเดินขึ้นสงน้ำพระธาตุดอยตุง

    เช้าวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายบุญล้ม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมด้วยผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจเดินขึ้นพระธาตุดอยตุงเพื่อสงน้ำและสักการะเนื่องในวันมาฆบูชา
   และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย จัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง "หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2558 (วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือ เดือน 6 ของทุกปี) ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งของจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่แพร่หลายประกอบกับมีความเชื่อว่าพระธาตุดอยตุงเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น