วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชาชนเวียงเชียงรุ้งแห่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง กาชาดจังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง สาธารณสุขเวียงเชียงรุ้ง จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีส่วนราชการทั้งทหาร ตำรวจ ประชาชนเวียงเชียงรุ้ง มาร่วมบริจาคมากมายจนล้นหอประชุม ขออนุโมทนากับผู้ที่มีจิตใจดี เสียสละ ทุกๆท่าน ขอให้มีตวามสุขความเจริญ นะครับ

เพิ่มคำอธิบายภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น