วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

งานของดีเวียงเชียงรุ้ง


กลุ่มสตรีมากันพร้อมเพียง
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจัดการประชุมสัมนากลุ่มพัฒนาสตรี  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ภาคเช้าเป็นพิธีเปิดและการบรรยายบนเวทีโดยท่านเกษตรอำเภอ ท่านพัฒนาการอำเภอ ผอ.กองสวัสดิการฯ อบจ.และเยาวชนเจ้าของผลงานโอทอปดีเด่นเวียงเชียงราย
นายบุญล้อม ดีเสริมยศ 

เยี่ยมชมสินค้าโอทอบ
นายปฏิภาณ นัยติ๊บ  สจ.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พบปะกลุ่มสตรี
ข้าวกล้อง 

มะขามและผลผลิตเกษตร


เสื่อทอและสินค้าผู้สูงอายุจากการสนับสนุนของครู กศน.


มีดบ้านโป่ง

เทียนหอมบ้านสันไทรงาม

ผักปลอดสารพิษ

ผ้าไหมและข้าวไรท์บ้านร่องหวาย


ดอกไม้ประดิษฐ์บ้านเนินไทรพัฒนา

บรรยากาศการวางสินค้าโอทอป
หทัยรัตน์ มูลศาสตร์ เยาวชนดีเด่นด้านสินค้าโอทอป

ผลผลิตจากหม่อนไหม
โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์มาบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น