วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ติดตามงานป้องกันภัยแล้ง

 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งกับ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น