วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

กาชาดเวียงเชียงรุ้ง เยี่ยมผู้พิการด้อยโอกาส มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม

 นางวรางคณา สุภาแสน นายกกิ่งกาชาดเวียงเชียงรุ้ง นำทีมสมาชิกกิ่งกาชาดเดินทางเยี่ยมผู้พิการด้อยโอกาส มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ช่วงเช้าพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ๕ ราย และตอนบ่าย ๕ ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งก่อ .

นางสาย กองพีระ ๙๑ หมู่ที่ ๒ ร่องหวาย ต.ดงมหาวัน

 
 นายหวัง อ่อนสา ๑๐ หมู่ที่   ๑๐ ต.ดงมหาวัน
  นายป๊ก นัยติ๊บ ๐๘๔๙ หมู่ ๑ ต.ดงมหาวัน นางทอง สีลางค์ ๕๙ หมู่ที่ ๖ ต.ดงมหาวันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น