วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวธ.ประเพณี ภูมิปัญญา ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๘ นายอุดมศักดิ์ คันธาเศรษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่  จัดการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวธ.ประเพณี ภูมิปัญญา ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น