วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ธกส.เวียงเชียงรุ้งประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น