วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ถวายขันดอกไม้สักการระพระรูปสมเด็จย่า เนื่องในวันสวรรคต

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นท้องที่ ประชาชนชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมถวายขันดอกไม้สักการะพระรูปสมเด็จย่า เนื่องในวันสวรรคต โดยจังหวัดเชียงราย จัดให้มีขบวนขันดอกถวายสักการะพระรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น