วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นมากันพร้อมหน้า

ไหว้พระสวดมนตืก่อนการประชุม

วัฒนธรรมอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักพระพุทธศาสนาแจ้งกิจกรรมถวายเทียนพรรษา, การเข้าวัดวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา, ประสานงานเบื้องต้นร่วมกับสนง.พระพุทธศาสนาเรื่องเชิญชวนร่วมโครงการหมู่บ้านศีล 5 เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างเสริมความดีในชุมชน เกิดความปรองดอง สามัคคี ลดความขัดแย้งในสังคม
เพิ่มคำอธิบายภาพ

นายอำเภอมอบเสื้อยืดคืนความสุขให้ประชาชนคนเวัยงเชียงรุ้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น