วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น