วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยในงานประเพณีบุญพระเวสสันดรบ้านร่องหวาย ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ร่วมงานบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2557 โดยชุมชนร่วมกับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวบ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดให้มีพิธีกราบนมัสการรูปปั้นหลวงปู่ขาน ฐานวโร และกราบนมัสการพระครูกันตธรรมมานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่า และเจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และพิธีทางศาสนาและพิธีพราหมณ์ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนราชการ ผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน เยาวชน ในพื้นที่ให้การต้อนรับและจัดแสดงพิธีกรรมต่างๆ ที่ชุมชนเคารพนับถือ
หลังจากนั้นนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบชุดนักเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 13 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด และยังได้มอบผ้าห่มพร้อมด้วยเสื้อสะท้อนแสงให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยตลอดของช่วงพิธีได้มีการแสดงกลองยาวของกลุ่มน้องใหม่บ้านร่องหวาย สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับผู้ที่มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน พร้อมด้วยการตกแต่งประดับประดาขบวนแห่ของแต่ละชุมชนเพือเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่มีมาแต่สมัยโบราณกาล สืบทอดให้ชั่วลูกชั่วหลานถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิอย่างหนึ่งของบ้านร่องหวายต่อไ
ทางด้านนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กล่าวว่า ทางชุมชนบ้านร่องหวายได้จัดให้มีพิธีอันสำคัญคือการแห่ขบวนช้างโดยมีช้างร่วมพิธีจำนวน 2 เชือก ซึ่งเป็นการสมมุติให้นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งชุดเครื่องแต่งกายเป็นพระเวสสันดร และให้ภริยาแต่งกายเป็นนางมัทรี นั่งบนหลังช้าง สร้างความตื่นเต้นและคึกคักให้กับผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก โดยช่วงเย็นจัดให้มีพิธีเปิดงานบุญพระเวสสันดร พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามประเพณีของชุมชนทางล้านนาอีกด้วย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น