วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบบูรณาการ

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับนายอำเภอเวียงชัยและนายอำเภอดอยหลวง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น