วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

ภาระกิจที่สำคัญของท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้ออกพื้นที่และปฏิบัติราชการต่างในห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพอสังเขปดังนี้
เช้าวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาบริจาดเลือดให้กาชาด ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
เช้าวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลป่าซาง ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ วัดศรีดอยเรือง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เปิดโรงเเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และเป็นประธานเปิดฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความสงบประจำหมู่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียรุ้ง

มอบรางวัลเกียรติบัตรให้หมู่บ้านที่มีการปฏิบัติงานของกรรมการหมู่บ้านดีเด่น เนื่องในวันกรรมหมู่บ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น