วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อ.เวียงเชียงรุ้ง

นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมเสวนาศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อ.เวียงเชียงรุ้ง  มีหัวหน้าส่วนราชการ กรรมการศูนย์ฯและวิทยากรขบวนการเข้าร่วมประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานการสานเสวนาในแต่ละตำบล เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗   ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น