วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัดและประชุมศูนย์ปรองดองของอำเภอ

  นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง    เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ที่มีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพหลัก  เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้า  ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  พื้นที่โครงการฝายเชียงราย(ฝั่งขวา)คลอง๑๙L-RMC  บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ คำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  กิจกรรมร่วมบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และเพื่อร่วมการพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดโครงการฯในปี ๒๕๕๗ 
       และในเวลา๑๓ง๓๐ น.วันเดียวกันนายอำเภอเวียงเชียงรุ้งก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรองดอง สมานฉันท์ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (ศปป.อ.เวียงเชียงรุ้ง) เพื่อสรุปการสานเสวนาแต่ละตำบลหมู่บ้าน และ เพื่อเตรียมการจัดงานคืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น