วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดอง

นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ประชุมเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป โดยมอบภารกิจที่ทุกองค์กรต้องดำเนินการ เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
กรรมการหมู่บ้านบ้านเหล่าหมู่ที่ ๖ สนองนโยบาย ด้วยกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดอง ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น