วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพระราชสมภพปีที่ 113 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชนชาวอำเภอเวียงชียงรุ้ง ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันพระราชสมภพปีที่ 113 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2556 ของจังหวัดเชียงราย วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น