วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การบรรยายให้ความรู้โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ)

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังการบรรยายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ) ที่หอประชุมประจำหมู่บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซางอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีวิทยากรระดับจังหวัดมาบรรยายให้ความรู้ ทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอและประชาชนในหมู่บ้านนาเจริญเพื่อให้เข้าใจ ในโครงการอย่างชัดเจนไปในแนวทางเดียวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น