วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระ...ชันษา สมเด็จพระญานสังวรฯ

 
วันนี้ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๑ รูป ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระ...ชันษา สมเด็จพระญานสังวรฯ ทำบุญตักบาตรและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดดงชัย หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น