วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะทำงานงานประเพณีสุขสราญงานวันยี่เป็งเวียงเชียงรุ้ง ปี ๒๕๕๖

 
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธนการประชุมคณะทำงานจัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเตรียมการจัดงาน สุขสราญงานยี่เป็งฯ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมพอสรุปได้ดังนี้ ประกวดร้องเพลง ประกวดโคมลอย ประกวดขบวนแห่ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ การแสดงดนตรี การแสดงของน้องๆนักเรียนตามประเพณีวัฒนธรรมของงานวันยี่เป็ง


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น