วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การกลับมาทำงานใหม่ของท่านนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

หลังจากการไปศึกษาต่อในหลักสูตรนักบริหารการปกครองระดับสูง เป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน ท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่เวียงเชียงรุ้ง ซึ่งมีงานรอท่านอีกมากมาย ครับ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต้อนรับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่มามอบเงินสนับสนุนการสร้างสนามก๊ฬาของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และขอถือโอกาสลาเพราะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปอยู่สาขาอื่น

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

มอบหนังสือสำคํญแสดงหลักฐานเอกสารตราตั้งให้นายปัญญา นันตา ผู้ใหญ่บ้าน และนายสมัย บุญศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าซาง
 

การมอบเงินผ้าป่าช่วยสร้างสนามกีฬาอำเภอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น